Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị (20:00 23/11/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2299-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26-5-2016, về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, từ khi ban hành đến tháng 9-2019.

Theo đó, tháng 3-2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26-5-2016, từ khi ban hành đến cuối năm 2018 và có Thông báo kết luận số 1724-TB/TU, ngày 21-3-2019; trong đó, đã đánh giá các kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại, hạn chế sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị trên và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đến nay, sau hơn nửa năm thực hiện Thông báo số 1724-TB/TU ngày 21-3-2019, công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực hơn, song bên cạnh đó, vẫn phải tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, nhất là trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ô nhiễm môi trường, cấp nước sạch...

Để công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đồng bộ và rõ nét hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố thực hiện một số nội dung: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo kết luận số 1724-TB/TU ngày 21-3-2019.

Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU từ khi ban hành đến hết năm 2019 đảm bảo cụ thể, chi tiết, chất lượng; trong đó, cần đánh giá và chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân có tính căn cơ, nhất là nguyên nhân chủ quan, đang gây cản trở đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn nữa nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; báo cáo lại Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy vào cuối tháng 12-2019.

Đảng đoàn HĐND thành phố tiếp tục chỉ đạo HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát, chất vấn về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy tại các quận, huyện, lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém; Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t