Triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên (10:01 12/11/2019)


HNP - Ngày 8-11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165-KH/TU, triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo kế hoạch, đối tượng kiểm điểm, tập thể cấp thành phố: Ban Thường vụ Thành ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Đảng đoàn và Thường trực HĐND thành phố; Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố; tập thể lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Đảng đoàn và tập thể Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Tập thể lãnh đạo, quản lý ở các ban, ngành, sở và tương đương; các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố; Đảng đoàn và tập thể lãnh đạo Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật thành phố, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố; tập thể lãnh đạo các tổ chức: Liên minh Hợp tác xã thành phố, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Nhà báo thành phố.

Cấp quận, huyện, thị ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, gồm: Ban thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; tập thể lãnh đạo các ban Đảng và văn phòng cấp ủy; tập thể thường trực HĐND; tập thể lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy (cấp trưởng, cấp phó trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), Ban Tổng giám đốc các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước chi phối); các đơn vị hiệp quản có cơ quan chuyên môn thuộc bộ, ngành trung ương thực hiện theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; các tập thể lãnh đạo, quản lý khác thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý do các quận, huyện, thị ủy và tương đương quy định.

Cấp cơ sở, gồm: Cấp ủy cơ sở; tập thể thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn; Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Về cá nhân: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng); đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mục đích của nhiệm vụ trên nhằm kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời là căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ.

Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", “tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật