Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (14:08 31/10/2019)


HNP - Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân; lưu ý phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như quyền, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang đối với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn đặt ra về xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh - hiện đại, đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tập trung phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

Quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống chiến đấu, chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam 75 năm qua; khẳng định vai trò, công lao, đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam trong công tác quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; những bài học kinh nghiệm về xây dựng QĐND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời giáo dục, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua như: “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Phản ánh không khí phấn khởi, thi đua trong Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở Trung ương, các ban, bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về sự kiện trên do Trung ương và thành phố tổ chức.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật