Tập trung thực hiện hiệu quả quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (21:58 11/10/2019)


HNP - Ngày 10/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2249-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy và giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2019.

Theo đó, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đem lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, các mục tiêu cơ bản nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đặt ra đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong toàn thành phố, bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân, đồng thời, ngăn chặn và giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp phát sinh trong công tác trên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư với phương châm sâu sát, quyết liệt. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đi đôi với việc xem xét, xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo đúng quy định.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và Quy định riêng về quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư, bảo đảm đúng pháp luật, bám sát Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 9/10/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô, đồng thời, gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 31/10/2018, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của thành phố, các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch của địa phương, đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, chi tiết, thường xuyên kiểm tra, giám sát và tổ chức giao ban định kỳ về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã đã được đề ra tại kết luận hội nghị giao ban quý II/2019.

Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo dự án đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới theo quy định và có thể triển khai ngay sau khi được bố trí vốn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong quy trình liên thông giải quyết TTHC và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành; giữa ngành và cấp; giữa ngành, cấp với chủ đầu tư. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành thành phố và đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, sách nhiễu, làm chậm tiến độ. Cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố cần tập trung theo dõi, bám sát đối với từng dự án có các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực được phân công để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ và thường xuyên giao ban, kiểm điểm tiến độ giải quyết.

Từ nay đến cuối năm 2019, nghiên cứu, đề xuất các phương án điều chỉnh, điều hòa vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ các chủ đầu tư giải ngân chậm sang các chủ đầu tư có nhu cầu vốn bổ sung. Chủ động rà soát, dự kiến nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công năm 2020 bảo đảm phù hợp với khả năng giải ngân thực tế của các chủ đầu tư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật