Dự kiến quý IV/2019: Tổng kết Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI (13:43 23/09/2019)


HNP - Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội Khóa XVI ban hành Kế hoạch số 55-KH/BCĐ, triển khai tổng kết Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, nội dung tổng kết, báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI trên địa bàn thành phố: Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, yêu cầu tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đánh giá thuận lợi, khó khăn; kết quả đã đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; rút ra kinh nghiệm; đề xuất giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Báo cáo cần đảm bảo chất lượng, đủ số liệu minh họa theo chỉ tiêu, yêu cầu chương trình đề ra; thời điểm lấy số liệu từ ngày 1/1/2016 đến 31/7/2019, ước số liệu năm 2019, 2020.

Bên cạnh đó, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề thuộc chương trình theo Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 13/7/2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU; báo cáo tham luận về thực hiện chương trình của đại diện một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong tổ chức thực hiện chương trình; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình.

Thời gian tổng kết dự kiến trong quý IV/2019 tại Hội trường Thành ủy, số 219 đường Trần Phú, quận Hà Đông.

Việc tổ chức tổng kết Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy nhằm đánh giá đúng thực trạng toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI từ thành phố đến cơ sở, nêu bật các kết quả đã đạt được, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật