Thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ trong tình hình mới (10:17 17/09/2019)


HNP - Ngày 10/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 518-BC/TU về Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác cán bộ nữ.

Theo đó, trong 1 năm qua, thành phố đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ và phát triển, quan tâm hỗ trợ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ thông qua hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tập huấn, hướng nghiệp; tổ chức các hội chợ việc làm, phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm, Ngày hội tuyển dụng lao động...; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ theo hướng phát triển các ngành dịch vụ gia đình”; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo nâng cao mức sống, quan tâm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp do nữ làm chủ, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi sự và quản lý doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận các nguồn tín dụng; tìm kiếm thị trường, kết nối kinh doanh, tạo điều kiện để phụ nữ có phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Năm 2018, toàn thành phố đã tạo việc làm mới cho 190.000 người, trong đó số lao động nữ được tạo việc làm mới là 92.530 người, đạt tỷ lệ 48,7%; số lao động nữ nông thôn được đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg là 12.768 người đạt 22%.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, hội đồng tư vấn hôn nhân gia đình và các mô hình điểm: Câu lạc bộ Phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ Phụ nữ ngoại tỉnh, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố. Quan tâm nâng cao trình độ về lý luận chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ cho phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai hiệu quả Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô”; thành lập nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ giải quyết một số vụ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ trẻ em; chỉ đạo thành lập tổ tư vấn, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, nâng cao chất lượng các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình, gia đình văn minh, hạnh phúc...

HĐND, UBND các cấp có cơ chế để hội phụ nữ tham gia góp ý phản biện 29 dự thảo các văn bản luật pháp, chính sách, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Năm 2018, 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức giám sát thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số” tại 9 xã thuộc diện địa bàn khó khăn và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, hộ kinh doanh thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các cấp Hội giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật, trong đó có lao động nữ, chính sách an sinh xã hội, chính sách pháp luật về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ... Đồng thời, tham gia các ban chỉ đạo, các đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện chế độ, chính sách với lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là lao động nữ, qua đó đã phát hiện và giải quyết quyền lợi hợp pháp cho nhiều lao động, trong đó có lao động nữ.

Cũng trong năm qua, thành phố đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác cán bộ nữ; lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp…

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t