Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh hợp tác toàn diện, phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng phát triển (14:53 12/09/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo số 2208-TB/TU, kết luận hội nghị hợp tác, phát triển giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Theo đó, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong triển khai các mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mô hình về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và phát triển dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Hai địa phương phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn vùng, như: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020; phát triển công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn tại địa phương. Đẩy mạnh các hợp tác, liên kết vùng trên cơ sở hài hòa lợi ích, khai thác thế mạnh của mỗi địa phương.

Tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo; tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mua bán, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các công nghệ tiết kiệm, tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường, các giải pháp phòng, chống biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hai địa phương kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên than, khoáng sản giữa hai tỉnh, thành phố và trong vùng đồng bằng sông Hồng trên cơ sở các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các kế hoạch được phê duyệt và quy hoạch về lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Hợp tác, trao đổi thông tin thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hợp tác trao đổi thông tin về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản; xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản công nghệ cao trên địa bàn hai tỉnh, thành phố, thị trường trong nước và ngoài nước.

Tiếp tục thực hiện nội dung hợp tác về liên kết, phối hợp trao đổi thông tin trong sản xuất, vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản, thủy sản; công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hợp tác về đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông; chuyển giao các công nghệ sản xuất và chế biến sản phẩm nông sản, thủy sản.

Hai địa phương cũng hợp tác tốt trong nhiều lĩnh vực, như: Công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, quốc phòng - an ninh…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t