Triển khai tổng kết Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (14:28 10/09/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 25-KH/BCĐ, triển khai tổng kết Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, nội dung tổng kết, báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI trên địa bàn toàn thành phố. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, yêu cầu tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đánh giá thuận lợi, khó khăn; kết quả đã đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Báo cáo đảm bảo chất lượng, đủ số liệu minh họa theo chỉ tiêu, yêu cầu chương trình đã đề ra; thời điểm lấy số liệu từ năm 2016 đến hết năm 2018, ước số liệu năm 2019 và 2020.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề thuộc chương trình theo Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 3/8/2016; Thông báo số 11-TB/BCĐ ngày 14/3/2017; Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 20/3/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình. Báo cáo tham luận về thực hiện chương trình của đại diện một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong tổ chức thực hiện chương trình.

Thời gian tổ chức dự kiến quý IV/2019 tại Hội trường Thành ủy, số 219 Trần Phú, Hà Đông.

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI từ thành phố đến cấp cơ sở; nêu bật những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy yêu cầu việc tổng kết cần được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI và tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố. Thông qua tổng kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tích đã đạt được, gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t