Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm (20:36 07/09/2019)


HNP - Ngày 3/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2185-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Theo đó, thời gian tới, để bảo đảm tiến độ, chất lượng nghiên cứu của Chương trình 20-CTr/TU theo Kế hoạch số 01-KH/BCN của Ban Chủ nhiệm Chương trình đã đề ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị có liên quan bám sát Kế hoạch số 01-KH/BCN của Ban Chủ nhiệm Chương trình, tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 9/2019 đối với 4 đề tài đã được Ban Chủ nhiệm Chương trình đánh giá sơ bộ ngày 28/8/2019; tổ chức đánh giá nghiệm thu chính thức trong tháng 9/2019 đối với 3 đề tài do Ban Nội chính Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT thực hiện. Việc tổ chức nghiệm thu các cấp phải đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội và các quy định có liên quan của Nhà nước.

Thành phần hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, nghiệm thu chính thức để đánh giá các đề tài, gồm: Các chuyên gia của Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học có chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực liên quan, một số thành viên của Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các đề tài thuộc Chương trình bảo đảm hiệu quả, đúng thủ tục và quy định hiện hành.

Đối với các đơn vị chủ trì thực hiện các đề tài: Bám sát Kế hoạch số 01-KH/BCN của Ban Chủ nhiệm Chương trình, chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực Chương trình thực hiện công tác nghiên cứu đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ thực hiện theo thuyết minh đã phê duyệt. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài báo cáo các đồng chí Phó Chủ nhiệm Chương trình phụ trách đề tài, đồng thời thông báo về Cơ quan Thường trực Chương trình (Sở Khoa học và Công nghệ) và Văn phòng Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Chủ nhiệm các đề tài tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm bảo đảm thống nhất về kết cấu giữa các đề tài; hoàn chỉnh nội dung cô đọng, súc tích, dễ đọc, dễ hiểu; trong đó, cần chú trọng bổ sung phần dự báo đảm bảo sát tình hình thực tế và định hướng phát triển thành phố đến năm 2045, từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô thời gian tới. Cùng với việc hoàn thiện Đề tài, các cơ quan chủ nhiệm đề tài cần xây dựng báo cáo khái quát đề tài được phân công.

Các sản phẩm của đề tài phải bảo đảm đúng quy định và đảm bảo hàm lượng khoa học, hoàn thiện các bài báo, sách chuyên khảo đúng tiến độ. Để các đề tài thực sự là những luận cứ quan trọng cho việc xây dựng văn kiện, đặc biệt là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các đơn vị chủ trì các đề tài phải tập trung để đưa ra những khái quát ngắn gọn, sâu sắc, có tính lý luận và thực tiễn cao về các lĩnh vực chính yếu của thành phố.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t