Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch (12:26 24/08/2019)


HNP - Ngày 22/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2143-TB/TU, truyền đạt kết luận chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội.

Theo đó, về nhiệm vụ trong thời gian tới: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các bộ phận chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ xvn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục đánh giá hiệu quả mô hình Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội, thường xuyên so sánh với các mô hình tổ chức xúc tiến tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các quốc gia khác để hoàn thiện mô hình hoạt động phù hợp nhất đối với thành phố. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND thành phố xây dựng, ban hành các chính sách, định hướng thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch phù hợp với cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong trung và dài hạn; các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố; sớm hoàn thiện Đề án xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giai đoạn đến năm 2025 đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả trình thành phố phê duyệt, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các năm sau. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến, trong đó, chú trọng các sự kiện kết hợp đồng bộ các lĩnh vực, gắn với thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút đầu tư hấp dẫn, nhất là các dự án tạo động lực phát triển mới và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố; đồng thời phải bám sát, tư vấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án thành phố đã thu hút được. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại đối với các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng nhà đầu tư, xác định đây là một trong những công cụ quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hà Nội.

Tiếp tục đổi mới phương thức thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin nghiên cứu về thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế; tập trung công tác xây dựng dữ liệu ngành hàng, thị trường, doanh nghiệp; tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa Trung tâm và các sở, ngành, đơn vị của thành phố; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài; từng bước tạo nguồn thu cho Trung tâm từ việc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan của thành phố trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố để đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, quan hệ gắn kết khăng khít vì mục tiêu chung của thành phố. Tăng cường hợp tác với các cơ quan trung ương để triển khai các hoạt động xúc tiến đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm giỏi chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt kỷ luật và kỷ cương công vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhất là đội ngũ làm công tác xúc tiến; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC,VC, người lao động trong các cơ quan thành phố và nếp sống văn hóa tại công sở, nơi công cộng để phục vụ tốt hơn nữa doanh nghiệp, người dân. Chủ động tìm hiểu các hướng dẫn của Trung ương để đề xuất chuyển sang cơ chế tự chủ trong thời gian tới theo quy định của Trung ương và thành phố.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t