Triển khai các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình 04-CTr/TU (15:18 14/08/2019)


HNP - Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU ban hành Thông báo số 945-TB/BCĐ về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, Ban Chỉ đạo từ Thành phố tới cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình; các sở, ngành đã bám sát kế hoạch để triển khai, thực hiện nhiệm vụ, hoạt động văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, công tác tổ chức, quản lý lễ hội khắc phục được tồn tại, hạn chế của mùa lễ hội trước; tổ chức được nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế; quy tắc ứng xử được tập trung nhân rộng các mô hình, triển khai đến từng cán bộ, người dân, các cơ quan báo chí đều có chuyên mục về quy tắc ứng xử, nét đẹp văn hóa được phát huy.

Công tác chăm lo cho người có công và các chính sách bảo trợ xã hội tổ chức thực hiện tốt, tham mưu được chính sách giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột cho hộ nghèo, đẩy mạnh sàn giao dịch việc làm. Công tác y tế đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, một loạt kỹ thuật mới trong y học, tiến bộ được tiếp cận cho người dân, an toàn thực phẩm kiểm soát tốt, việc quảng bá hình ảnh về Hà Nội có nhiều đổi mới, kiểm soát tốt được thông tin trên mạng...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Một số chỉ tiêu, dự án của Chương trình còn khó khăn, công tác triển khai thực hiện chậm, vẫn còn hiện tượng học lệch, học tủ ảnh hưởng chung đến thành tích giáo dục của cả Thành phố... Vì vậy, để khắc phục những tồn tại trên, đề nghị sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: 

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với các sở, ngành rà lại từng chỉ tiêu, đưa ra giải pháp cụ thể, kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu. Đặc biệt là chỉ tiêu còn khó khăn như: Chỉ tiêu tỷ lệ thôn, làng có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, chỉ tiêu về giường bệnh/vạn dân, chỉ tiêu lao động qua đào tạo và các công trình trọng điểm thành phố. Đối với nhà văn hóa thôn còn thiếu báo cáo HĐND có hỗ trợ cho các huyện khó khăn hoàn thành chỉ tiêu.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền các quy tắc ứng xử, tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện quy tắc, nhân rộng các mô hình, cuối năm cần sơ kết, tổng kết đánh giá các mô hình ở nơi công cộng và các cơ quan hành chính trong thời gian qua để tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố có chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng nhất là Đại hội Đảng các cấp. Giao thường trực Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện, đặc biệt là ngành Văn hóa và Thể thao để thông qua HĐND vào kỳ họp tới.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng thể về hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục trên cơ sở khắc phục những tồn tại hạn chế, xây dựng kế hoạch trong nhiệm kỳ tới đặc biệt là chất lượng giáo dục đại trà; giải quyết dứt điểm việc xây dựng nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn ở các trường học, phấn đấu 100% trường có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn vào cuối năm.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật