Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (20:15 05/08/2019)


HNP - Ngày 1/8, BCĐ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Khóa XVI ban hành Kế hoạch số 08-KH/BCĐ về Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, về nội dung, kiểm tra công tác quán triệt, phổ biến, tuyên tuyền và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ngành Thành phố; Kết quả tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU trên 06 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, trong đó, nêu rõ những ưu điểm, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, các văn bản CCHC của Thành phố; rút ra những bài học kinh nghiệm (Thời gian báo cáo tính từ khi ban hành Chương trình đến hết tháng 5/2019). Đồng thời, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến manh mẽ trong việc thực hiện công tác CCHC trong nhiệm kỳ tiếp theo. Kiến nghị với Trung ương và Thành ủy về công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

Đối tượng kiểm tra: Các Quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Các quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy trực thuộc Thành phố; các Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thanh phố tự kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của cấp ủy đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

Ban Chỉ đạo thành lập 02 Đoàn Kiểm tra do đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, một số đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số Sở là thành viên Đoàn. 02 Đoàn Kiểm tra tổ chức kiểm tra cấp ủy 10 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Cục Hải quan Hà Nội, Quận ủy Nam Từ Liêm, Quận ủy Bắc Từ Liêm, Huyện ủy Thanh Trì, Huyện ủy Thường Tín.

Dự kiến, kiểm tra trong tháng 8 và 9 năm 2019.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t