Thành phố Hà Nội và tỉnh Cao Bằng tăng cường hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực bảo đảm thiết thực, hiệu quả (21:12 01/08/2019)


HNP - Ngày 30/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2111-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Theo đó, để tăng cường việc hợp tác, phát triển giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế, hai địa phương tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Đẩy mạnh các hoạt động trao đồi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh, thành phố, đến cấp quận, huyện của hai địa phương trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC các cấp về kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong việc đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đặc biệt là trên không gian mạng.

Hai địa phương phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và tỉnh Cao Bằng gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Tổ chức các hoạt động xúc tiến để thu hút doanh nghiệp Hà Nội đầu tư vào tỉnh Cao Bằng và ngược lại. Đồng thời quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nghiên cứu, khảo sát đầu tư vào Cao Bằng trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Hai tỉnh, thành phố nghiên cứu, tham khảo các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư: Có cơ chế hỗ trợ đầu tư, các giải pháp tạo điều kiện huy động bổ sung vốn hoặc các nguồn lực khác cho nhà đầu tư. Thông tin, giới thiệu các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và thành phố Hà Nội.

Trong lĩnh vực thương mại: Phối hợp xúc tiến thương mại, giới thiệu thị trường xuất khẩu, liên doanh khai thác chế biến các sản phẩm thế mạnh của Cao Bằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Cao Bằng được tham gia các Hội chợ triển lãm tại Hà Nội. Tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Hà Nội đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, tham gia đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương với các doanh nghiệp của Hà Nội để mở rộng thị trường tiêu thụ. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm thế mạnh của địa phương và cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến…

Ngoài ra, hai địa phương hợp tác tốt trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hợp tác về quốc phòng - an ninh và đảm bảo an sinh xã hội. Mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t