Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (12:38 31/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU, triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ tháng 6 đến tháng 12/2019, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; các hoạt động về nguồn, gặp mặt, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử; giáo dục truyền thống; tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyên thông của thành phố; văn hóa, nghệ thuật, thể thao; chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách; các phong trào thi đua... phong phú, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, thời điểm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Thủ đô, phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phát động và tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Về tổ chức sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 ở 3 cấp: xã, huyện, thành phố: Cấp xã hoàn thành trước ngày 10/8/2019; cấp quận, huyện, thị xã, ban, sở, ngành, đoàn thể thuộc thành phố hoàn thành trước ngày 26/8/2019; cấp thành phố tổ chức sơ kết dự kiến trước ngày 10/9/2019. Ngoài ra, còn diễn ra các hoạt động: Tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; gặp mặt các đại biểu tiêu biểu các thế hệ cán bộ, quân nhân đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử (theo phân cấp). Cụ thể, cấp thành phố: Gặp mặt các tướng lĩnh quân đội tiêu biểu sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội; đại diện các cựu chiến binh tiêu biểu. Cấp quận, huyện, thị xã: Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, quân nhân tiêu biểu đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn. Thời gian thực hiện các nội dung này trong tháng 12/2019.

Thành phố cũng tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuyên truyền cổ động, triển lãm gắn với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân ” tại các quận, huyện, thị xã. Tổ chức triển lãm về thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng thời, thành phố tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, một số thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động dân vận, tuyên truyền, vận động và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t