Tiếp tục làm tốt công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam (22:58 27/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 493-BC/TU về sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Trên địa bàn Thành phố có 255.281 doanh nghiệp, 1.350 làng nghề với 300 làng nghề được công nhận, 70 cụm công nghiệp và 09 khu Công nghiệp, chế xuất thu hút 650 dự án, trong đó, có 335 dự án vốn đầu tư nước ngoài, với trên 27.000 người nước ngoài, Việt kiều làm việc, học tập. Trung bình hàng ngày có khoảng 58.000 người nước ngoài tạm trú tại 14.163 cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Hiện tại, trên địa bài thành phố Hà Nội có 23.528 người lao động nước ngoài đang làm việc tại 7.842 tổ chức, doanh nghiệp. Người lao động nước ngoài được tuyển dụng, cấp giấy phép lao động đều có trình độ chuyên môn và làm việc chủ yếu ở các vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật; trong quá trình làm việc tại Hà Nội, người lao động nước ngoài đã chấp hành pháp luật lao động, an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua 10 năm tổ chức triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố đã chủ động phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài, nắm tình hình, hướng dẫn pháp luật về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài và làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với người nước ngoài và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan; đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã, cấp cơ sở trong công tác quản lý người lao động nước ngoài trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, phục vụ tốt chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên đã nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, người lao động nước ngoài - chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm có yếu tố nước ngoài đúng pháp luật, đúng người, đúng hành vi, thẩm quyền,... chưa phát sinh nhưng vướng mắc, khiếu kiện của tổ chức, doanh nghiệp, người lao động nước ngoài.

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài, giải quyết tốt các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài, đảm bảo thuận lợi, đúng pháp luật, phục vụ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Thủ đô; triển khai các kế hoạch, tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, tuyên truyền, tập huấn công tác cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, quản lý khai báo tạm trú của người nước ngoài được thực hiện đi vào nề nếp, có hiệu quả; đến nay, cơ bản người nước ngoài làm việc, lưu trú trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã được cấp giấy phép lao động, khai báo tạm trú, kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t