Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (23:01 27/07/2019)


HNP - Ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1996-CV/BTGTU, yêu cầu Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố, các sở, ngành liên quan, các báo, đài, bản tin,… đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, thông qua các hình thức: Sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổ động trực quan. Phối hợp triển khai các hoạt động, như: Tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, biên soạn tin, bài đăng tải trên bản in nội bộ, cổng thông tin điện tử; thường xuyên nắm tình hình, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội...

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chuẩn bị nội dung tại các hội nghị báo cáo viên thành phố, các đơn vị quận, huyện, thị xã và các kỳ giao ban thông tin báo chí để chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; thông tin, tuyên truyền diễn biến trước, trong và sau đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên hệ thống truyền thanh.

Tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các báo, đài, cổng thông tin điện tử; mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin bài phản ánh kịp thời thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; giới thiệu, tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của nhân dân chào mừng đại hội…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t