Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2019 (16:17 19/07/2019)


HNP - Ngày 17/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1987-CV/BTGTU, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị trong năm 2019.

Theo đó, các sở, ban, ngàn, quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 16/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 cùa Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao” và Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ “Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng cùa các bộ, ngành, địa phương”.

Đối với việc tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị là năm lẻ: Không tổ chức lễ mít tinh. Tuy nhiên, để tạo khí thế cách mạng sôi nổi, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn..., các cơ quan, đơn vị cần tổ chức hình thức kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, như: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng cao... hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại địa phương, đơn vị. Nội dung hoạt động kỷ niệm cần lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của thành phố, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô; tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung công việc chuẩn bị cho tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Để tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng, nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động, học tập, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh... khuyến khích tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa khó khăn...

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo, đài, bản tin thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan; đăng tải tin, bài, hình ảnh kịp thời phản ánh các hoạt động kỷ niệm.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t