Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế hợp tác phát triển toàn diện, phát huy tiềm năng, lợi thế (15:48 19/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2086-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giũa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Theo đó, hai địa phương thống nhất hợp tác phát triển toàn diện hơn, tăng cường và phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của hai tỉnh, thành phố. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh và sự quan tâm của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền ở đô thị và nông thôn.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố, quận, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã về kỹ năng lãnh đạo quản lý và lĩnh vực ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. Tăng cường hợp tác, trao đổi về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ địa phương, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, hai địa phương hợp tác tốt trong các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển du lịch; thương mại; văn hóa - xã hội; y tế, giáo dục, môi trường; đảm bảo an sinh xã hội…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t