Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị mở rộng hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (15:51 19/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2087-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo đó, hai địa phương đẩy mạnh và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền ở đô thị và nông thôn.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CB, CC, VC các cấp về kỹ năng lãnh đạo quản lý và lĩnh vực ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ địa phương và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong năm tới; tập trung chỉ đạo phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp và đóng góp ý kiến đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hai tỉnh, thành phố cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch; cùng phối hợp, trao đổi việc lập, thực hiện kế hoạch 5 năm và hằng năm. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại thành phố Hà Nội cùng quan tâm đầu tư vào tỉnh Quảng Trị, trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm mà tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020. Tích cực trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ chế chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư; định kỳ gặp gỡ, trao đổi các kinh nghiệm trong thu hút đầu tư và cải tiến các thủ tục đầu tư giữa hai địa phương.

Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị phối hợp cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư. Tạo điều kiện kết nối hợp tác sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp hai địa phương trên lĩnh vực đầu tư, thuơng mại và du lịch. Ngoài ra, hai địa phương hợp tác tốt trong các lĩnh vực: Thương mại; nông nghiệp, phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch; quốc phòng, an ninh; đào tạo lao động và an sinh xã hội…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t