Thành phố Hà Nội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (16:01 19/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2089-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, hai địa phương đẩy mạnh và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp quận, huyện của hai địa phương trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CB, CC, VC cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã vùng sâu, vùng xa về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận; tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Trao đổi kinh nghiệm trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ hai tỉnh, thành phố; công tác tổng kết thực tiễn và xây dựng văn kiện Đại hội, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai địa phương cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, chia sẻ kinh nghiệm triển khai việc tích hợp quy hoạch tỉnh, thành phố; thống nhất trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trao đổi học tập kinh nghiệm trong các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hai địa phương hợp tác, liên kết giới thi