Thành phố Hà Nội và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội (16:01 19/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2089-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, hai địa phương đẩy mạnh và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp quận, huyện của hai địa phương trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CB, CC, VC cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã vùng sâu, vùng xa về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận; tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Trao đổi kinh nghiệm trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ hai tỉnh, thành phố; công tác tổng kết thực tiễn và xây dựng văn kiện Đại hội, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai địa phương cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, chia sẻ kinh nghiệm triển khai việc tích hợp quy hoạch tỉnh, thành phố; thống nhất trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trao đổi học tập kinh nghiệm trong các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hai địa phương hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương. Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh; tổ chức các hoạt động, sự kiện đầu tư, thương mại giữa hai địa phương. Hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép, xử lý các dự án chậm tiến độ. Trao đổi, chia sẻ thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cho cán bộ chuyên viên của các cơ quan, đơn vị thuộc hai địa phương. Thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của thành phố Hà Nội cũng như trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hai địa phương thống nhất, giới thiệu, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành phố Hà Nội tìm hiểu, đầu tư phát triển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố; hỗ trợ xây dựng phát triển, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, hai địa phương tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, như: Nông nghiệp, nông thôn; du lịch; văn hóa, thể thao; thông tin và truyền thông; các hoạt động hỗ trợ an sinh - xã hội…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t