Thành phố Hà Nội và tỉnh Trà Vinh mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương (16:09 19/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2090-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Theo đó, hai địa phương đẩy mạnh và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp quận, huyện của hai địa phương trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CB, CC, VC cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã vùng sâu, vùng xa về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh, thành phố; công tác tổng kết thực tiễn và xây dựng văn kiện Đại hội, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai địa phương cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chia sẻ kinh nghiệm triển khai việc tích hợp quy hoạch tỉnh, thành phố; thống nhất trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trao đổi học tập kinh nghiệm về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hai địa phương hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương. Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh; tổ chức các hoạt động, sự kiện đầu tư, thương mại giữa hai địa phương. Hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư. Trao đổi, chia sẻ thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cho cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị thuộc hai địa phương.

Hai địa phương thống nhất, giới thiệu, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành phố Hà Nội tìm hiểu, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp ở Trà Vinh. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm tại hai địa phương; hỗ trợ xây dựng phát triển, quảng bá thương hiệu đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp duy trì phát triển làng nghề.

Tăng cường công tác tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt đối với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh Trà Vinh (sản phẩm từ dừa, đậu phộng, nông sản, trái cây, thủy sản, các sản phẩm chế biến...). Tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại nông sản, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã... của thành phố Hà Nội với doanh nghiệp, hợp tác xã... của tỉnh Trà Vinh để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp xây dựng chương trình nông thôn mới tại mỗi địa phương. Ngoài ra, hai địa phương cùng hỗ trợ lẫn nhau trong việc quảng bá thông tin hình ảnh du lịch; văn hóa, thể thao; CNTT; quốc phòng, an ninh và các hoạt động an sình - xã hội…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t