Đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm (14:19 18/07/2019)


HNP - Ngày 15/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2092-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Theo đó, nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực Chương trình): Phối hợp với các đơn vị có liên quan  tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 7/2019 đối với 4 đề tài đã được Ban Chủ nhiệm Chương trình đánh giá sơ bộ; tổ chức đánh giá nghiệm thu chính thức trong tháng 8/2019. Việc tổ chức nghiệm thu các cấp phải đảm bảo theo đúng các quy định. Thành phần hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, nghiệm thu chính thức để đánh giá các đề tài bao gồm: Các chuyên gia của Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học có chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực liên quan, một số thành viên của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ trì thực hiện các đề tài đang triển khai theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm Chương trình, đảm bảo hoàn thiện các báo cáo kết quả thực hiện đề tài trước ngày 30/7/2019; đảm bảo đầy đủ các sản phẩm của đề tài theo quy định trình Ban Chủ nhiệm Chương trình xem xét, đánh giá sơ bộ trước khi tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở trước ngày 30/8/2019; tổ chức đánh giá nghiệm thu chính thức trước ngày 20/9/2019 theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các đề tài thuộc Chương trình bảo đảm hiệu quả, đúng thủ tục và quy định của Nhà nước và thành phố.

Đối với các đơn vị chủ trí thực hiện các đề tài: Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCN của Ban Chủ nhiệm Chương trình, các đơn vị chủ động phối hợp với Cơ quan thường trực Chương trình thực hiện công tác nghiên cứu đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả, hoàn thành các nội dung nghiên cứu trước ngày 30/7/2019. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài cần chủ động báo cáo các đồng chí Phó Chủ nhiệm Chương trình phụ trách đề tài, đồng thời thông báo về Cơ quan Thường trực Chương trình và Văn phòng Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình kịp thời chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Yêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Ban Chủ nhiệm bảo đảm thống nhất về kết cấu giữa các đề tài; hoàn chỉnh nội dung cô đọng, súc tích, dễ đọc, dễ hiểu; trong đó, cần chú trọng bổ sung phần dự báo đảm bảo sát tình hình thực tế và định hướng phát triển thành phố đến năm 2045, từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô thời gian tới. Cùng với việc hoàn thiện Đề tài, các cơ quan chủ nhiệm đề tài cần xây dựng báo cáo khái quát đề tài được phân công. Các sản phẩm của đề tài phải bảo đảm đúng quy định và đảm bảo hàm lượng khoa học, hoàn thiện các bài báo, sách chuyên khảo đúng tiến độ...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật