Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về nước sạch, phòng chống thiên tai, dự án xây dựng cơ bản (14:21 18/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2073-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý II năm 2019.

Theo đó, để đảm bảo duy trì ổn định việc cung cấp nước sạch trong mùa Hè năm 2019 và các năm tiếp theo, các cấp, các ngành của thành phố sớm ban hành Đồ án Quy hoạch điều chỉnh cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian và hiệu quả.

Tiếp tục đôn đốc quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước sạch đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, bao gồm các dự án cấp nguồn và các dự án xã hội hóa xây dựng hệ thống mạng cấp nước sạch khu vực nông thôn theo đúng tiến độ đã đề ra; trong đó, tập trung đôn đốc tiến độ các dự án có công suất lớn như: Dự án nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn II, Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng và Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai...

Cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn (hiện đang sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi...) về lợi ích của việc sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp nước trên địa bàn để kịp thời phối hợp xử lý, khắc phục ngay khi xảy ra sự cố, không để tình trạng mất nước kéo dài…

Để sớm khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành hệ thống thoát nước của thành phố; tiếp tục rà soát, quản lý các điểm, nguồn xả thải gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án nhằm khắc phục, giảm thiểu tại 16 trọng điểm úng ngập trong khu vực nội thành của thành phố. Tiếp tục công bố rộng rãi các thông số liên quan đến khả năng thoát nước của từng khu vực trên địa bàn thành phố để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân chủ động các biện pháp ứng phó khi xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát và có các giải pháp khơi thông dòng chảy, làm thông thoáng toàn bộ hệ thống tiêu, thoát nước trên địa bàn, đảm bảo mực nước hồ quy định trong mùa mưa; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước…

Để tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập; xử lý kịp thời những các sự cố về thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp của thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; khắc phục tư tưởng chủ quan, thụ động. Chủ động rà soát, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng sẵn sàng ứng trực theo quy định, với tinh thần thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống đê, kè, hồ, đập, an toàn về người, tài sản trong mùa mưa lũ 2019…

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức, pháp luật về PCCC, nâng cao ý thức tự giác thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, người dân, coi việc PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; đề cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở…

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, không để hình thành ổ dịch…; Thường trực Thành ủy chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố, cấp quận, huyện, thị xã và tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t