Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên hợp tác phát huy thế mạnh của mỗi địa phương (16:25 13/07/2019)


HNP - Ngày 11/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2077-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo đó, hai địa phương tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; kinh nghiệm trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai Tỉnh, Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực CB,CC,VC. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ hai tỉnh, thành phố, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn kiện đại hội và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong năm tới.

Hai địa phương thống nhất chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị, xây dựng đô thị thông minh, khoa học công nghệ, CNTT, CCHC, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý dự án đầu tư sử dụng đất, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký, quản lý thuế, quản lý thị trường.

Tiếp tục chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Mở rộng ký kết hợp tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Phối hợp quản lý theo chuỗi sản xuất. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Hưng Yên và Hà Nội đẩy mạnh giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tích cực triển khai các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của hai địa phương; chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên tại Thủ đô Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các mô hình khuyến nông tiêu biểu trên đài phát thanh - truyền hình của hai địa phương hoặc trên website của ngành. Phối hợp tổ chức các đoàn cán bộ nông nghiệp và nông dân tiêu biểu tham quan học tập kinh nghiệm. Phối hợp tổ chức và vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia các đợt Hội chợ, Hội thảo xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội.

Trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và thương mại: Nghiên cứu xây dựng cơ chế tham vấn, chia sẻ thông tin về đầu tư, thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, nhất là các khu, cụm công nghiệp có tính chất chuyên ngành tạo sự gắn kết, đan xen giữa các khu, cụm công nghiệp giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội, tránh trùng lắp và lãng phí vốn đầu tư. Hỗ trợ các doanh nghiệp Hưng Yên và Hà Nội đẩy mạnh giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, hai địa phương hợp tác tốt trong các lĩnh vực: Văn hóa, du lịch; giao thông; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; y tế, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật