Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2019 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định (16:13 11/07/2019)


HNP - Ngày 9/7, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 2075-TB/TU truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị trong năm 2019.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 16/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010, của Bộ Chính trị “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng; đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao” và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ “Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương".

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống (không thuộc quy định được tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm) kết hợp với tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cao, gặp mặt, tọa đàm, thăm hỏi... với quy mô phù hợp, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định; phối hợp với Ban cán sự đảng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của Thành phố trong năm 2020, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo theo quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật