Rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng (13:23 06/07/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1210-CV/TU, yêu cầu rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan cố chức năng phòng chống tham nhũng.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 219-CV/BCĐTW, ngày 17/6/2019, của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng về việc “Rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng”. Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, đảm bảo những người trực tiếp làm trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ CB, CC, VC; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và bộ máy Nhà nước; thường xuyên giáo dục, kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tăng cuờng kiểm tra, giám sát CB, CC, VC trong hoạt động công vụ, giải quyểt công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý các sai phạm.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan có chức năng thanh tra bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của ngành; quy trình, quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở để thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm soát tài sản, thu nhập của CB, CC, VC. Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trong xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động giám sát của của HĐND, đại biểu HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tham quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật