Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên thống nhất hợp tác phát triển toàn diện (13:20 06/07/2019)


HNP - Ngày 3/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2063-TB/TU, về kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Theo đó, hai địa phương thống nhất hợp tác phát triển toàn diện hơn, tăng cường và phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của hai tỉnh, thành phố. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh và sự quan tâm của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, công chức về kỹ năng lãnh đạo quản lý và lĩnh vực ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng.

Trong phát triển kinh tế: Tăng cường phối hợp giữa hai địa phương trong công tác quản lý, trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư từ thành phố Hà Nội đầu tư vào các địa bàn, lĩnh vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên và ngược lại. Thường xuyên trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập quy hoạch tỉnh, thành phố, công tác xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tham gia các hội chợ, chương trình kết nối cung cầu tại thành phố Hà Nội để mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ. Phối hợp trong công tác chia sẻ các thông tin về lĩnh vực công nghiệp - thương mại giữa hai địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Phú Yên đưa hàng vào các siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố Hà Nội. Phối hợp xúc tiến thương mại, thu hút các dự án đầu tư của các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội đầu tư vào lĩnh vực công thương. Tạo điều kiện hỗ trợ các dự án điện mặt trời, điện gió của các doanh nghiệp thành phố Hà Nội thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh cho lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý các doanh nghiệp; phối hợp tổ chức hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm v