Thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa mở rộng hợp tác phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương (13:21 06/07/2019)


HNP - Ngày 3/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2064-TB/TU, về kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo đó, để tăng cường hợp tác trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất: Hai địa phương tăng cường và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, công chức các cấp về kỹ năng lãnh đạo quản lý và lĩnh vực ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. Hợp tác, trao đổi trong công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận; tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh.

Thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp và hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tập trung vào công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường; giúp các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và tỉnh Khánh Hòa tăng cường hợp tác, giới thiệu sàn phẩm đặc trưng, có thế mạnh riêng ở mỗi địa phương đến tay người tiêu dùng. Định kỳ tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp của Hà Nội và Khánh Hòa nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thiết lập được kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm cho nhau.

Hai tỉnh, thành phố tăng cường trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành công thương, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại, liên kết giao thương giữa hai địa phương. Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, đẩy mạnh và khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng thành phố khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố Hà Nội hỗ trợ ngành Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa về sản xuất ứng dụng công nghệ cao; xây dựng chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hai địa phương. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân. Ngoài ra, hai tỉnh, thành phố phối hợp tốt trên nhiều lĩnh vực, như: Văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục, đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t