Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, thị xã (09:39 03/07/2019)


HNP - Ngày 28/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND, triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, đối tượng bồi dưỡng, gồm: Các đồng chí đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch nguồn chức danh Giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tổng số 208 đồng chí được quy hoạch nguồn Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, thị xã; trong đó có 80 đồng chí đã tham gia học lớp nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phổ; 39 đồng chí đã tham gia lớp nguồn quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư; 1 đồng chí hiện là Giám đốc sở, ngành; 1 đồng chí hiện là Chủ tịch UBND huyện; 2 đồng chỉ chuyển công tác). Số lượng học viên là 85 đồng chí/lớp.

Chương trình bồi dưỡng gồm 2 học phần, với 15 chuyên đề. Học viên học tập trung vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đi nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, mô hình mới hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong thành phố 1 ngày. Phương pháp học tập: Gắn lý luận với thực tiễn, phát huy vai trò trách nhiệm của các giảng viên và học viên; chú trọng tự nghiên cứu, trao đổi kết hợp với thực hành.

Thời gian: Lớp học được tổ chức 2 tuần, dự kiến từ ngày 15/7 đến 26/7/2019, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 đường Láng, Quận Đống Đa.

Để tổ chức tốt lớp bồi dưỡng, Thành ủy yêu cầu: Nội dung chương trình bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo tiến độ, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình học tập; đảm bảo đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chất lượng cao; công tác tổ chức, quản lý lớp học phải nghiêm túc, chặt chẽ; xây dựng ban hành các nội quy, quy chế học tập; thường xuyên kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đáp ứng kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ học tập; thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo hài hòa giữa bồi dưỡng về lý luận và thực tiễn, coi trọng phát huy tinh thần tích cực, tự giác học tập của học viên…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật