Tích cực phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân (09:21 29/06/2019)


HNP - Ngày 25/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Báo cáo số 686-BC/BTGTU về tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp tổ chức có hiệu quả, chất lượng với hơn 1.000 hội nghị chuyên đề, tập huấn,... cho đội ngũ báo cáo viên, hệ thống Tuyên giáo Thành phố, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nội dung như: Tuyên truyền về phòng chống lụt bão, vệ sinh ATTP, ATGT, PCCC và cứu hộ, cứu nạn, thông tin đối ngoại, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...

Điểm nhấn quan trọng trong 10 năm qua, đó là Ban Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với UBND Thành phố và cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức biên soạn nhiều ấn phẩm, tài liệu phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, được đánh giá cao như: “Thủ đô Hà Nội 5 năm mở rộng địa giới hành chính”, “Thủ đô Hà Nội 10 năm mở rộng địa giới hành chính”, “Thủ đô Hà Nội với biển đảo quê hương", “Thủ đô Hà Nội - 60 năm xây dựng và phát triển”, “Phát triển thương hiệu hàng Việt Nam bằng uy tín, chất lượng sản phẩm”, "Thông tin đối ngoại trong hội nhập quốc tế”,...

Trong 10 năm qua, các địa phương đã phối hợp tổ chức hàng nghìn hội nghị, biên soạn hàng trăm ấn phẩm, tài liệu phục vụ tuyên truyền; có hàng ngàn bài viết trên các lĩnh vực để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, hệ thống đài phat thanh, tại các hội nghị, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi, tổ, hội, sinh hoạt câu lạc bộ thi tim hiểu, các lớp tập huấn,... của quận, huyện, thị xã nhân các sự kiện chính trị và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Các hoạt động phối hợp tuyên truyền đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó góp phần tạo nên ý nghĩa sâu sắc và sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị - xã hội của Thủ đô, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất là đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc Nhân dân, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực to lớn vượt qua những khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH của Thủ đô. Bên cạnh đó, hệ thống Tuyên giáo từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối giữa Ban Tuyên giáo với UBND cùng cấp, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Hệ thống Tuyên giáo cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc; giáo dục đạo đức, xây dựng nhân cách, lối sống trong Đảng, trong xã hội theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đấu tranh với tệ tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tham gia công tác tuyên truyền các nhiệm vụ KT-XH và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và chính quyền cùng cấp để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác.

Chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo thường xuyên phối hợp với UBND, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc sơ kết, tổng kết, đánh giá và phát huy những mô hình hiệu quả về chương trình phối hợp; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của quận, huyện, thị xã trong việc chủ động đề xuất các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập, phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật