Thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực (13:14 21/06/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2016-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Theo đó, thời gian qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An đã có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học công nghệ, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai... Những kết quả hợp tác đạt được đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Để tăng cường việc hợp tác giai đoạn 2019-2020 và những năm tới theo hướng toàn diện, hiệu quả; đồng thời, phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung hợp tác cụ thể. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của hai địa phương trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương, nhằm xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực các cấp về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Tăng cường hợp tác, trao đổi công tác quản lý nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Chú trọng học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng hai tỉnh, thành phố; công tác xây dụng văn kiện Đại hội và chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp.

Về hợp tác phát triển kinh tế: Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương. Trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, về môi trường đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh. Tổ chức các hoạt động, sự kiện đầu tư, thương mại giữa hai địa phương. Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác CCHC; giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép. Trao đổi, chia sẻ thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cho cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị thuộc hai địa phương, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và quản lý đô thị văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực công thương: Tỉnh Nghệ An giới thiệu, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành phố Hà Nội tìm hiểu, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường thông tin, giới thiệu các cơ chế, chính sách dự án ưu tiên thu hút đầu tư, quảng bá các sản phẩm đặc trưng lên sàn giao dịch thương mại điện tử của hai địa phương. Hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương: Xăng dầu, gas; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát triển thương hiệu, thương mại điện tử, cụm công nghiệp...

Đẩy mạnh kết nối, thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại biên giới, đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh Nghệ An, xây dựng hạ tầng thương mại (chợ, trung tâm thương mại, siêu thị) và các hình thức kinh doanh văn minh, hiện đại khác như chợ thương mại điện tử của Hà Nội. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm trên địa bàn thành phố Vinh và thành phố Hà Nội; hỗ trợ xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Lĩnh vực nông nghiệp: Tăng cường công tác trao đổi kinh nghiệm phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cây ăn quả; công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo sản xuất vùng rau, quả đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại trong buôn bán vật tư nông nghiệp. Tăng cường hợp tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố Hà Nội với doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Nghệ An để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, hai địa phương tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa và thể thao; CNTT, phát thanh truyền hình; đảm bảo an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh,…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật