Thường Tín: Ưu tiên, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (10:42 11/06/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1977-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và tình hình thực hiện Chương trình 02 tại huyện Thường Tín.

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, huyện Thường Tín tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, trước mắt: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Huyện Thường Tín tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc đồng bộ trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, trước hết là Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các xã trong thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 34-CT/BBT ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Trong vùng đang xảy ra dịch bệnh, khuyến cáo nhân dân tuyệt đối không được nhập, tái đàn mới. Ngoài các chốt kiểm soát dịch bệnh cố định, cần tăng cường các chốt kiểm soát lưu động. Thực hiện đúng quy định chế độ, chính sách, quy trình tiêu hủy, khử trung, tiêu độc. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất và kinh phí hỗ trợ kịp thời trong quá trình phòng, chống, tiêu hủy lợn dịch. Phát động sự hưởng ứng tích cực của người dân để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các đợt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, hạn chế lây lan dịch bệnh giữa các hộ chăn nuôi. Hướng dẫn các hộ, gia trại, trang trại, cơ sở chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn chăn nuôi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu hủy, vứt xác lợn bị dịch bệnh không đúng nơi quy định và bán chạy lợn bệnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục đàn lợn. Huyện nghiên cứu quy hoạch chăn nuôi lợn trên địa bàn theo hướng giảm dần hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng hộ chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo đúng quy trình, quy định.

Về thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy, huyện Thường Tín: Rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, đặc biệt là nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, nâng cao đời sống nông dân mới. Tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cao có năng suất, chất lượng giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là phát huy vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ chất lượng cao, phát triển, xây dựng mô hình liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm, du lịch trải nghiệm nông nghiệp sinh thái. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí, các xã đã đạt chuẩn NTM. Tập trung chỉ đạo 4 xã còn lại đạt chuẩn NTM. Rà soát, thực hiện đảm bảo tiêu chí huyện NTM, phấn đấu năm 2020 hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.

Về nâng cao đời sống nông dân, huyện Thường Tín tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và cơ quan; đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch đô thị, tăng tỷ lệ các hộ dân của Huyện được sử dụng nước sạch đô thị. Huyện quan tâm hơn nữa về công tác môi trường, đặc biệt là môi trường ở các làng nghề, kênh mương thoát nước. Huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các tổ chức đoàn thể, như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tham gia trồng các tuyến đường nở hoa, bức tường bích họa...    

Huyện Thường Tín chủ động thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp xã; chủ động thực hiện quy trình xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; tích cực tham gia đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t