Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (13:57 30/05/2019)


HNP - Ngày 28/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Về thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học,... an toàn. Xây dựng, phát triển phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn giao thông với những mô hình phù hợp, thiết thực, hiệu quả cao.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống loa truyền thanh, loa tuyên truyền tại các ngã tư trọng điểm, báo chí, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc. Nghiên cứu, nâng cao chất lượng tin, bài, thời lượng phát sóng về tình hình, hậu quả của tai nạn, ùn tắc giao thông trên cả nước nói chung, thành phố nói riêng để nhân dân đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền về hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tiếp cận được với nhiều người dùng, kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận đúng đắn, tích cực. Phổ biến cho cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện.

Cùng với tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; tăng cường công tác quản lý phương tiện; phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải và người điều khiển phương tiện; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, theo chỉ đạo của Thành ủy sẽ nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể: Nghiên cứu, rà soát, báo cáo với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ; xây dựng, sửa đổi, ban hành một số Nghị định của Chính phủ liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt phù hợp với tình hình hiện nay.

Chủ động rà soát, đề xuất xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; các quy định nhằm bảo đảm hiệu lực cưỡng chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong khi thi hành nhiệm vụ và các lĩnh vực quản lý trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu các quy định về trách nhiệm của chủ phương tiện trong công tác quản lý phương tiện, đặc biệt trong trường hợp để xảy ra vi phạm, để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng, gắn chặt trách nhiệm; thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính giao thông thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Công an sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về công tác đăng ký xe đảm bảo thực hiện nghiêm việc sang tên, chuyển quyền sở hữu phương tiện với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe để đảm bảo nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm giao thông...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t