Xúc tiến thương mại, kết nối để đưa các sản phẩm hàng hóa chủ lực đặc sản của tỉnh Yên Bái vào tiêu thụ tại Hà Nội (13:56 28/05/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1953/TB-TU truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Theo đó, hai bên tăng cường mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội và Tỉnh Yên Bái. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm ở các lĩnh vực để hỗ trợ, cùng phát triển bền vững.

Định kỳ tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các các ban, ngành, đoàn thể nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp. Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc tư vấn hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế của tỉnh Yên Bái. Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; kết nối để đưa các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc sản của tỉnh Yên Bái vào tiêu thụ tại các siêu thị và các kênh phân phối khác tại thành phố Hà Nội (gạo, cam, bưởi, chè, quế, cá Hồ Thác Bà, thịt gia súc, gia cầm,...). Ký và triển khai thực hiện chương trình hợp tác xúc tiến thương mại nông nghiệp giữa hai địa phương.

Đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, dịch vụ. Hai địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân của mỗi bên kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh; giới thiệu các doanh nghiệp, HTX tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại của các địa phương; Thành phố Hà Nội giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực của tỉnh Yên Bái; nhất là đầu tư sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm nghiệp (sơn tra, quế, quả có múi, các sản phẩm từ gỗ...); sản xuất công nghiệp chế