Thành lập 5 đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 (09:39 16/05/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 59-KH/BCĐ, triển khai kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDC tại các địa phương, đơn vị từ tháng 1/2018 đến hết quý I/2019. Phương pháp kiểm tra: Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện  QCDC ở cơ sở thành phố thành lập 5 đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tại 177 xã, phường, thị trấn thuộc 26 quận, huyện, thị xã và 5 sở, ngành thành phố; thời gian kiểm tra từ ngày 20/5 đến 30/9/2019 (thời gian cụ thể do trưởng các đoàn sắp xếp); địa điểm kiểm tra tại trụ sở làm việc của địa phương, đơn vị được kiểm tra.

Thành phần đoàn kiểm tra của thành phố: Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy theo dõi địa bàn. 

Thành phần địa phương, đơn vị được kiểm tra tại xã, phường, thị trấn: Đại diện thường trực quận, huyện, thị ủy; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng ban Dân vận quận, huyện, thị ủy; thường trực cấp ủy, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 2 đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố và 2 hộ dân.

Tại sở, ngành thành phố: Đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện QCDC ở cơ sở; trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng ban Thanh tra nhân dân của đơn vị.

Các đồng chí trưởng đoàn chủ động bố trí thời gian để kiểm tra theo địa bàn được phân công. Kết thúc đợt kiểm tra sau 5 ngày làm việc, các đoàn gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Dân vận Thành uỷ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo với Thường trực Thành uỷ, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố.

Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện QCDC ở cơ sở Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, công tác kiểm tra phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố để theo dõi chỉ đạo.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t