Đổi mới căn bản, toàn diện phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (04:45 05/05/2019)


HNP - Ngày 2/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1924-TB/TU, triển khai kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành thành phố trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục Thủ đô. Đổi mới công tác quản lý giáo dục đào tạo, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới giáo dục, giới thiệu những gương thầy cô giáo điển hình, mẫu mực, các học sinh tiêu biểu của thành phố; huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với giáo dục, góp phần liên tục đổi mới, cải tiến nhằm phát triển giáo dục.

Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học trên toàn thành phố để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và quá trình phát triển trong thời gian tới; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại. Tập trung nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học; thực hiện nghiêm quy định quản lý thu - chi; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo vệ sinh ATTP trong trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức chỉnh lý, bổ sung, cập nhật bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội; hoàn thiện và tổ chức dạy đại trà bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông; tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh; quan tâm hơn nữa đến giáo dục giới tính, kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước nói riêng và kỹ năng sinh tồn nói chung, đưa thành chương trình giảng dạy trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh; quan tâm giáo dục thể chất, định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không để xảy ra bạo lực học đường. Quan tâm giáo dục học sinh phát triển toàn diện văn - thể - mỹ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giáo dục, các hoạt động dạy học và công tác tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh khi cần cập nhật thông tin hay liên hệ với nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; phấn đấu sớm chuyển các trường công lập chất lượng cao hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm áp lực lên ngân sách nhà nước.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật