Tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (20:58 14/04/2019)


HNP - Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Theo hướng dẫn, nội dung tuyên truyền tập trung về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngụy trong việc thiết lập phòng tuyến ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và quân đội ta.

Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đồng thời, tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là bộ đội Trường Sơn.

Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là Lễ kỷ niệm do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca Trường Sơn” (dự kiến tổ chức tối 11/5/2019 tại nhà văn hóa quận Cầu Giấy); Chương trình gặp mặt các đại biểu tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (tại Bảo tàng Chiếc gậy Trường Sơn, huyện Ứng Hòa - dự kiến tổ chức ngày 14/5/2019) và các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm,...

Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật