Tập trung xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (20:57 14/04/2019)


HNP - Ngày 9/4, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1891/TB/TU về kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, quý I/2019.

Theo đó, về phát triển nông nghiệp: Các huyện, thị xã đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất; hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân theo đúng thời hạn với tổng diện tích gieo trồng 114.170ha; triển khai công tác phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm A/H5N6.

Tập trung xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, có 131 mô hình (tăng 4 mô hình so với cuối năm 2018). Đẩy mạnh công tác liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đến nay, có 131 mô hình (tăng 1 mô hình so với cuối năm 2018).

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn điền đổi thửa được các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, đã chuyển đổi được 38.770,5ha sau dồn điền đổi thửa sang các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX được quan tâm nhiều HTX, tổ đội sản xuất được hình thành, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Về xây dựng nông thôn mới: Các huyện Gia Lâm, Quốc Oai, Phúc Thọ đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình Hội đồng thẩm định Trung ương và Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Các huyện đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 (Chương Mỹ, Sóc Sơn, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây) chú trọng thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình. Các huyện đã đạt chuẩn NTM tiếp tục có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tập trung xây dựng xã NTM nâng cao (như huyện Đan Phượng sáng kiến thực hiện: 3 tập trung, 4 trụ cột, 5 điểm nhẩn).


Ngân sách Thành phố quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho xây dựng NTM. Kinh phí từ năm 2016 đến nay là 39.772,1 tỷ đồng, riêng quý 1/2019, kinh phí đầu tư xây dựng NTM toàn Thành phố đạt 10.908,4 tỷ đồng. Các địa phương tích cực tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp trong xây dựng NTM. Kết quả từ năm 2016 đến nay được 3.581,6 tỷ đồng, riêng 3 tháng đầu năm, được 370 tỷ đồng.

 

Biểu dương 12/12 quận đã hỗ trợ các huyện xây dựng NTM, với tổng kinh phí là 438,1 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với cuối năm 2018; đặc biệt quận Thanh Xuân đã hỗ trợ với tổng kinh phí 183 tỷ đồng.


Nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ: Rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 02-CTr/TU; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chương trình; chuẩn bị đạị hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2015. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm. Có phương án kiểm soát chặt chẽ những vùng xảy ra dịch, động viên, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại để ổn định đàn gia súc. Lập các chốt kiểm soát tình hình vận chuyển lợn ra vào địa bàn, các chợ đầu mối. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Năm 2019, phấn đấu toàn Thành phố có từ 30 xã trở lên đạt chuẩn NTM và 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các huyện Gia Lâm, Quốc Oai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố xem xét, để trình Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo quy định. Các huyện Thạch Thất, Chương Mỹ, Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành tiêu chí huyện NTM, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; thị xã Sơn Tây hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Ngoài ra, tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật