Tăng cường tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông (15:25 12/04/2019)


HNP - Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy có Văn bản số 1794-CV/BTGTU về tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 197 Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung và các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi về việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, Thị ủy chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trong nội bộ cơ quan, đơn vị và Nhân dân; đồng thời lựa chọn các hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp,... trong đó, tập trung vào các nhóm: Học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,... có hình thức phê bình, kiểm điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thành phố Hà Nội vi phạm pháp luật về giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố, Thành đoàn Hà Nội, các báo, đài của Hà Nội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định Luật Giao thông nói chung và các quy định của pháp luật về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; những hậu quả, tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đến các tổ dân phố, cụm dân cư, làng, xóm, thôn, bản, trường học, đoàn viên, thanh niên; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, phê phán tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng; Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới các phòng, ban, đơn vị, trường học trực thuộc; yêu cầu các trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đội mũ bảo hiểm đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh các cấp từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tiếp tục tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đưa con, em đến trường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông nắm bắt kịp thời các trường hợp vi phạm để có biện pháp nhắc nhở, giáo dục, xử lý phù hợp theo quy định.

Các báo, đài, bản tin Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; xây dựng các tin, bài, phóng sự, ảnh, phản ánh về những hoạt động tích cực, gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chấp hành tốt các quy định về đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và phê phán người thực hiện chưa tốt.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t