Phát triển du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố (13:49 26/03/2019)


HNP - Ngày 22/3, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1732-TB/TU nêu kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Du lịch.

Theo đó, Sở Du lịch cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp hoặc khó hoàn thành của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực du lịch. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; chủ đề công tác năm của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”.

Làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao tính chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu và phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển du lịch, nhất là các cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Tập trung đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực du lịch, tích cực sử dụng ứng dụng dịch vụ công mức độ 3,4; ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý và giải quyết công việc, số hóa các dữ liệu thông tin du lịch, triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án Du lịch thông minh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động hỗ trợ, tư vấn khách du lịch. Chú trọng tuyên truyền và triển khai nếp ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động du lịch ở Hà Nội. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện việc điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng của từng điểm đến du lịch, loại hình du lịch; khơi dậy và phát huy tiềm năng du lịch ở mỗi địa phương. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến sản phẩm du lịch, chất lượng điểm đến, đặc biệt là vi phạm về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển du lịch nhất là các dự án phát triển các khách sạn (cơ sở lưu trú) từ 4 sao trở lên để tăng nhanh số phòng lưu trú có chất lượng cao; xây dựng các điểm đến du lịch, tour, tuyến du lịch, sản phẩm phục vụ du lịch, đáp ứng thị hiếu khách du lịch, tiện lợi trong di chuyển, sử dụng dịch vụ. Tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa, nhất là du lịch gắn với di sản, di tích lễ hội, làng nghề, ẩm thực, nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Chú trọng yếu tố kết nối tour, tuyến du lịch với các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng đồng bằng Sông Hồng, với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Thực hiện tốt Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 giữa Thành phố Hà Nội và kênh CNN quốc tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của các hãng truyền thông trong nước và thế giới. Xây dựng các loại sản phẩm, ấn phẩm truyền thông trên cơ sở số hóa và phát trên các nền tảng truyền hình, kỹ thuật số đa ngôn ngữ. Chuẩn hóa các bài thuyết minh tại các điểm đến du lịch trên địa bàn Thành phố tiến tới dịch ra nhiều ngôn ngữ. Mở rộng các điểm cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ khách du lịch góp phần xây dựng môi trường du lịch an ninh, an toàn, thân thiện, văn minh...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t