Chuẩn bị sơ kết 05 năm về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao" (15:51 19/03/2019)


HNP - Ngày 15/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 141-KH/BTGTU về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/06/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao".

Kế hoạch nhằm mục đích đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW; Nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Từ đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tiếp tục củng cố, đẩy mạnh kết quả công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy cần chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt việc xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu xây dụng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các sở, ngành, đảng ủy khối, một số trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để hoàn thiện báo cáo và chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường trực cấp ủy các quận, huyện, thị ủy trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên giáo và các ngành liên quan tiến hành xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW (thời gian xây dựng báo cáo từ 15/3 đến 08/4/2019, gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 12/4/2019).

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đôc việc xây dựng báo cáo sơ kết; thẩm định báo cáo sơ kết để Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t