Huyện Phú Xuyên: Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí của 20 xã đạt chuẩn NTM (12:22 26/02/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1685-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy kiểm tra công tác triển khai vụ Xuân và tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Phú Xuyên.

Theo đó, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, trong đó, có mục tiêu xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện Phú Xuyên tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của huyện; đề ra các giải pháp tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu còn chưa đạt theo tiến độ để quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành trong nhiệm kỳ.

Năm 2019, Thành ủy tiếp tục lựa chọn chủ đề Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, vì vậy, huyện Phú Xuyên tập trung triển khai nghiêm túc, phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định và phát triển; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định và thực hiện tốt quy chế làm việc; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 và các kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Đẩy mạnh CCHC, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội huyện tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

Chủ động công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2015; thành lập và triển khai nhiệm vụ các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ đại hội; quan tâm rà soát đội ngũ cán bộ, thực hiện luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị một bước công tác nhân sự đại hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ.

Về thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, huyện Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp. Phát huy vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, tiết kiệm sức lao động cho người dân. Tập trung cấy vụ Xuân theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố, đảm bảo thủy lợi đủ nước sản xuất, quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của 20 xã đạt chuẩn NTM, đặc biệt là 2 xã đăng ký NTM nâng cao. Tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt phấn đấu 6 xã còn lại đạt chuẩn NTM.

Thu hút phát triển làng nghề và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm, tăng thu nhập, nhằm giảm nghèo bên vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí về y tế, giáo dục; đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch đô thị, tăng tỷ lệ các hộ dân của huyện được sử dụng nước đô thị. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và cơ quan. Phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các mô hình văn hóa, giáo dục truyền thống; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo...


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t