Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (14:04 03/02/2019)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU, triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2019.

Theo quyết định, lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư, Phó bí thư các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy gồm các đồng chí được quy hoạch chức danh Bí thư, Phó bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; số lượng 1 lớp với 75 đồng chí; thời gian học 15 ngày, dự kiến khai giảng vào tháng 4/2019; địa điểm tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố gồm các đồng chí được quy hoạch chức danh giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và tương đương, Chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố; số lượng 103 đồng chí/lớp; thời gian học 15 ngày, dự kiến khai giảng vào tháng 5/2019; địa điểm tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Về tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý: Căn cứ vào số lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, năm 2019 tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức. Lớp thứ nhất, đối tượng là trưởng, phó các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; ủy viên UBKT Thành ủy; cấp trưởng, cấp phó Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Bí thư, Phó bí thư thường trực, Phó bí thư phụ trách công tác xây Đảng ở các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy làm công tác xây dựng Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; số lượng 200 đồng chí; thời gian từ 2 đến 3 ngày trong tháng 7/2019. Lớp thứ hai, đối tượng là cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các Tổng công ty thuộc thành phố; hiệu trưởng, hiệu phó các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; số lượng 170 đồng chí; thời gian từ 2 đến 3 ngày trong tháng 7/2019. Lớp thứ ba, đối tượng là Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND, UVTV là Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an các quận, huyện, thị xã; số lượng 170 đồng chí; thời gian từ 2 đến 3 ngày trong tháng 7/2019.

Về tổ chức các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài có 3 lớp. Lớp học tập kinh nghiệm “Nâng cao năng lực lãnh đạo” tại Hàn Quốc, đối tượng là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khối các cơ quan Đảng, đoàn thể. Lớp học tập kinh nghiệm “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao” tại Nhật Bản, đối tượng là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khối các cơ quan chính quyền. Lớp học tập kinh nghiệm “Xây dựng, quản lý, phát triển đô thị” tại Hàn Quốc, đối tượng là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khối các cơ quan chính quyền.

Lớp đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đối tượng là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; số lượng 2 lớp với 40 học viên; thời gian học trong 6 tháng. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan lựa chọn học viên, tổ chức thí điểm đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t