Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền (10:48 01/02/2019)


HNP - Ngày 29/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Camphuchia năm 2019.

Theo đó, căn cứ tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền nội bộ; trên các phương tiện báo chí, truyền thông và thông tin đối ngoại. Chú trọng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp với các hình ảnh trực quan sinh động; lồng ghép với các hình thức giao lưu, trao đổi hợp tác giữa chính quyền, nhân dân hai nước và hai địa phương; cần khai thác ưu thế của báo chí đa phương tiện, mạng xã hội và các phương thức thông tin hiện đại; tăng cường thông tin đối ngoại bằng các ngôn ngữ nước ngoài, nhất là ngôn ngữ của các nước láng giềng.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô về công tác biên giới lãnh thổ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng; tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền. Tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; phối hợp ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức cực đoan, làm thất bại âm mưu phá hoại gây mất ổn định chính trị mỗi nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, biên giới lãnh thổ để chia rẽ, phá hoại quan hệ hai nước.

Trong công tác tuyên truyền phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất về công tác biên giới trên đất liền; tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc ở những nơi còn tồn đọng cũng như công tác quản lý biên giới trên đất liền; sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền.

Nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và hình thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, địa bàn, chú trọng tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc của các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới cũng như thời lượng tuyên truyền; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền, nhất là các lực lượng ở cơ sở nhằm thường xuyên đổi mới các nội dung, hình thức phương thức tuyên truyền.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t