Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi (10:20 06/01/2019)


HNP - Ngày 03/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 1675-CV/BTGTU đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào mừng năm mới 2019, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2019)... với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đảm bảo thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, của dân tộc… nhằm khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào về truyền thống cách mạng, động viên nhân dân Thủ đô phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đối mới của Đảng, tích cực trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2019.

Các sở, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho các đội thông tin tuyên truyền, đội văn nghệ lưu động và các đoàn nghệ thuật xây dựng chương trình phục vụ các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ưu tiên các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân tại các vùng nông thôn, vùng xa trung tâm thành phố và các chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi.    

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Thủ đô và dân tộc, nhất là các phong tục, tập quán tốt đẹp có tác dụng giáo dục đạo đức nhân cách cho thế hệ trẻ và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở như: tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, người già, cô đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật...

Tăng cường, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của Thủ đô, của đất nước; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển; Chú trọng tuyên truyền các giá trị của di tích lịch sử, truyền thuyết lễ hội trên hệ thống phát thanh tại lễ hội và địa phương nơi diễn ra lễ hội.

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, phát tán văn hóa phẩm độc hại, tổ chức cờ bạc trá hình, “thương mại hóa” hoạt động lễ hội. Tuyệt đối chú ý công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức lễ hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; bảo đảm vệ sinh môi trường, khu vực và không gian lễ hội…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t