Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (10:48 17/12/2018)


HNP - Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU về Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

Theo đó, tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc ta; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng sôi nổi, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức kỷ niệm với các hình thức phù hợp như: Tổ chức giáo dục truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tưọng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn - đáp nghĩa”; Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh các nhân vật lịch sử.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên; Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Thành phố...

Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy khối, trực thuộc; MTTQ, các tổ chức chính tri - xã hội Thành phố: Xây dựng và triển khai hướng dẫn tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên và nhân dân; Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xà hội của địa phương, đơn vị; chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào thiểu số, vùng sâu, vùng xa trung tâm...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật