Thực hiện mô hình thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị (10:44 01/12/2018)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành và triển khai Đề án 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện mô hình thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở những nơi có đủ điều kiện, gồm: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ các quận, huyện, thị xã; Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra quận, huyện, thị xã; Chánh Văn phòng cấp ủy đồng thời là Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận, huyện, thị xã.
 
Đề án của Thành ủy xác định rõ nguyên tắc việc thực hiện chỉ là hợp nhất chức danh lãnh đạo, giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan theo quy định của Đảng và các quy định của Nhà nước. Giữ nguyên chức danh cấp phó ở các cơ quan kiêm nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp phải là địa phương có điều kiện về kinh tế, văn hóa xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, an ninh - quốc phòng ổn định; điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Ngoài ra, Đề án cũng nêu rõ những tiêu chí lựa chọn và tiêu chuẩn các chức danh thực hiện kiêm nhiệm.
 
Hà Nội cũng thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của UBND các quận, huyện, thị xã có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trước mắt, chỉ nghiên cứu thực hiện thí điểm ở những địa phương thực hiện mô hình nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Theo đó, hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã, tên gọi là Ban Tổ chức - Nội vụ quận, huyện, thị xã; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Thanh tra quận, huyện, thị xã, tên gọi là Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra quận, huyện, thị xã; hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND - UBND quận, huyện, thị xã, tên gọi là Văn phòng quận, huyện, thị xã.
 
Về lộ trình thực hiện, năm 2018, các quận, huyện, thị xã xây dựng Đề án tổ chức thí điểm các chức danh kiêm nhiệm ở những nơi có đủ điều kiện theo Đề án của Thành ủy. Việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp và một số chức danh kiêm nhiệm sẽ tổ chức thực hiện từ năm 2019. Cấp quận, huyện, thị xã lựa chọn 3 địa phương thực hiện; cấp xã, phường, thị trấn lựa chọn từ 10-15% số xã, phường, thị trấn để thực hiện.
 
Đề án của Thành ủy cũng nêu rõ, việc thực hiện mô hình thí điểm cần làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng trong đội ngũ đảng viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị. Việc thực hiện phải thận trọng, từng bước, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; thí điểm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trước; mở rộng dần, không cầu toàn, nóng vội; tạo sự đoàn kết, ổn định.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t