Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10:26 30/11/2018)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/BTGTU về tuyên truyền điền hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, định kỳ bằng hình thức phim tài liệu, phóng sự,... trên sóng Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội; chuyên trang, chuyên mục trên các báo, tạp chí của Thủ đô và hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử cơ sở.

Đưa việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý của cấp ủy cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, tránh hình thức.

Cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch tuyên truyền; việc tuyên truyền điển hình tiên tiến phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và phong trào thi đua của các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.

Các cơ quan báo, tạp chí của Thủ đô tăng cường chuyên mục, tin bài về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cũng như các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, ngành cơ quan đơn vị.

Định kỳ tuần/lần, phát vào giờ cố định trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, hệ thống đài truyên thanh cơ sở về các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng.

Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình hay, cách làm hiệu quả. Hàng năm, tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu tại ngành, địa phương, cụm, toàn Thành phố vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đât nước, như: ngày thành lập Đảng (3/2), ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Quốc khánh (2/9), ngày Giải phóng Thủ đô (10/10)...

Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền để chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện; Đôn đốc, nắm tình hình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền; hàng quý, năm tổng hợp báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Thủ đô; Tham mưu cho Thường trực Thành ủy về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động giao lưu, tọa đàm cấp Thành phố; Duyệt, thẩm định kịch bản, nội dung đối với các hoạt động tuyên truyền cấp thành phố.

Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố xây dựng kế hoạch háng tháng, quý, năm để chỉ đạo các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động tuyên truyền; Thường xuyên phối hợp lựa chọn các điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t