Kết luận Hội nghị lần thứ 16, BCH Đảng bộ Thành phố khóa XVI (20:17 28/11/2018)


HNP - Ngày 28/11, BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để họp bàn nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị


- Thưa các đồng chí đại diện các ban đảng Trung ương;
- Thưa Ban Thường vụ; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố!
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố họp, bàn một số nội dung quan trọng, định hướng chỉ đạo kỳ họp cuối năm 2018 HĐND và công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, gồm 6 nội dung:
(1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; Chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố;
(2) Tình hình thực hiện ngân sách, quản lý tài sản công năm 2018; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2019;
(3) Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2019-2021;
(4) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2019;
(5) Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Thành phố;
(6) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.
 
Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận sôi nổi của các đồng chí Thành ủy viên, đã thể hiện sự đồng tình và nhất trí cao với các dự thảo báo cáo. Từ thực tiễn chỉ đạo cơ sở, các đồng chí đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện, tập trung trí tuệ phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2019. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của các đồng chí dự hội nghị; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố điều hành nội dung thảo luận đã phát biểu tiếp thu và làm rõ những vấn đề quan trọng cần lưu ý. Thay mặt chủ trì Hội nghị, tôi xin kết luận và nhấn mạnh vào một số nội dung chủ yếu sau:
 
Thứ nhất, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018
 
Năm 2018 là năm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan; đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố; Thành phố chọn chủ đề năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Với tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, kinh tế - xã hội Thành phố đạt được kết quả tương đối toàn diện và tích cực, cụ thể như sau:
 
- Tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, có 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch: (1) kim ngạch xuất khẩu, (2) giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, (3) Tỷ lệ lao động qua đào tạo, (4) số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm, (5) Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn, (6) Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm, (7) giảm tỷ lệ hộ nghèo, (8) tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
 
- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các cân đối lớn về kinh tế được đảm bảo, tạo nguồn lực cho phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước 7,37%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng 6,8%); quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 904,5 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 113 triệu đồng, tương đương 4.910 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (cơ cấu tương ứng là ngành dịch vụ và thuế sản phẩm là 67,3%; công nghiệp, xây dựng 29,9%; nông, lâm, thủy sản là 2,8%). Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá: Các loại hình thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại tiếp tục được khuyến khích phát triển; du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhất là khách du lịch quốc tế cao, nhất là khách lưu trú (tăng 16% và đạt 5,74 triệu lượt); sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục phát triển; chất lượng nông sản được cải thiện, hệ thống chuỗi liên kết tiêu thụ được mở rộng.
 
- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 100,2% dự toán (gần 238,8 nghìn tỷ đồng); chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 10,6% (ước đạt 340,8 nghìn tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6% so với năm 2017, đạt trên 14,2 tỷ USD.
 
- Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (ước đạt 6,53 tỷ USD); môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác tháo gỡ khó khăn, khuyến khích thành lập doanh nghiệp được quan tâm.
 
- Công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch xây dựng trên địa bàn được đẩy nhanh; hạ tầng khung về giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, các công trình giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cơ bản được đảm bảo. Các chỉ tiêu nhiệm kỳ về nước sạch, môi trường, xử lý nước thải cũng được quan tâm đầu tư.
 
- Năm 2018, dự kiến Thành phố có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 324/386 xã đạt chuẩn, đạt gần 84%. Ngoài 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức), trong năm 2018, có thêm 4 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đang tiến hành các thủ tục để được Thủ tướng Chính phủ công nhận (Gia Lâm, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ). Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người/năm 2018 ước đạt 46 triệu đồng. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 2,57% (năm 2017) xuống còn 2,1% (năm 2018). Một số quận đã không còn hộ nghèo.
 
- Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản được tăng cường; duy trì hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực văn hóa, thể thao tiếp tục có nhiều tiến bộ, công tác quản lý lễ hội chuyển biến tích cực, nếp sống văn hóa tiếp tục được củng cố, nhân rộng. Giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu toàn quốc về chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện về chất lượng phục vụ và quy mô; an toàn thực phẩm được tăng cường, dịch bệnh được kiểm soát tốt. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ đặc biệt đối với người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu cả nhiệm kỳ (ước còn 1,16% theo chuẩn mới). Khoa học và công nghệ được quan tâm, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh.
 
- Cải cách hành chính